Přejít k obsahu

Optimalizace řízení spotřeby energie stroje pomocí prediktivních řešení

Webinář na vyžádání

Složitým a urgentním problémem v oblasti výroby těžkých strojů je spotřeba paliva a řízení spotřeby energie.

Implementace digitálního dvojčete v aplikaci Simcenter

Rozhodnutí ohledně řízení spotřeby energie ovlivňuje při vývoji těžkých strojů celou řadu faktorů od spotřeby paliva a emisí až po výběr pohonu a výkonnost tepelných systémů, například HVAC a chladicích systémů. Proto je nutné provádět v rámci řízení spotřeby energie správná rozhodnutí na úrovni celého vozidla již v raných fázích vývoje. Optimalizace hydrauliky, zkrácení doby nečinnosti, elektrifikace strojů, optimalizace motoru, omezení emisí, tepelné řízení ... kde jen začít? Jak vyřešit tyto vzájemně propojené problémy?

Klíčové otázky, na které musí výrobci odpovědět jsou následující:

  • Jak stanovit požadavky na spotřebu energie s ohledem na konkurenci?
  • Existují nějaké nové inovativní strategie, které by nám mohly pomoci?
  • Splňuje výchozí návrh požadavky?
  • Splňuje návrh během vývoje stále požadavky na spotřebu paliva?
  • Můžeme optimalizací geometrie dosáhnout dalších úspor ve spotřebě paliva?
  • Jaký vliv má optimalizovaný návrh komponent na další systémy stroje?

Uvidíte, jak lze pomocí integrovaného portfolia systému Simcenter a konstrukčních služeb spotřebu paliva předvídat a provádět optimalizace řízení spotřeby energie již v raných fázích návrhového cyklu.