Přejít k obsahu

Dosáhněte u motorů pro použití v terénu 50% účinnosti při dodržení emisních norem

Webinář na vyžádání

Zjistěte, jak vám může simulace systémů pomoci vylepšit motory a systémy zpracování výfukových plynů. Prezentuje: Bakir Puran ze společnosti Liebherr Machines Bulle

I když v současnosti slyšíme mnoho o elektrifikaci, terénní vozidla zůstávají primárně poháněna spalovacími motory (téměř 100 % stavebních strojů). Výrobci těžkých strojů musí splňovat cíle směřující ke snížení nákladů a splnění emisních norem. V roce 2020 by mohlo být dosaženo 50% účinnosti. Dnes se zatím pohybuje mezi 30 a 40 %. To pro výrobce a dodavatele motorů to znamená prozkoumat nové techniky.

V tomto webináři Romain Nicolas, pracovník obchodního rozvoje aplikace Simcenter Amesim, prezentuje způsoby, jak podpořit vývoj účinnějších motorů. Vysvětluje, proč je simulace systémů klíčovým nástrojem pro vývoj efektivních systémů zpracování výfukových plynů. Ukazuje příklady:

  • Návrhu a optimalizace uspořádání výfukového systému
  • Predikce emisí znečištění
  • Vývoje a ověření řídicích strategií

Následně náš další prezentující, Bakir Puran ze společnosti Liebherr Machines Bulle, předvede, jak využívá Simcenter Amesim pro vývoj lamelového expandéru pro použití v dieselovém motoru. Nejprve popisuje, jak navrhuje systém modálně, následně jak pracuje se souběžnou simulací systému cyklu ekologického hodnocení a na závěr prezentuje výsledky simulace.

Více o Bakiru Puranovi:  Bakir je inženýr oddělení vývoje ve společnosti Liebherr Machines Bull SA. Má na starosti simulace, vývoj a testování komponent dieselových motorů. Řídí také projekty „zpomalování motorů“ a „rekuperaci odpadního tepla pomocí expandéru“.

Více o Romainu Nicolasovi: Romain absolvoval nejprve obor strojírenství a následně získal magisterský titul na IFP School. Začal pracovat ve skupině Volvo AB ve Francii, kde pracoval 5 let jako konstruktér řídicích systémů. V roce 2016 se přesunul do společnosti Siemens PLM Software, kde se věnuje použití aplikace Simcenter Amesim při výrobě těžkých strojů.