Přejít k obsahu

Návrh nové generace pro automobilový průmysl a dopravu

Záznam webináře | 42 minut

Podívejte se na novou generaci návrhových nástrojů pro automobilový průmysl.

Automobilový průmysl se mění rychleji než dříve. Největší změny se týkají elektrifikace, konektivity, autonomního řízení a odlehčených konstrukcí. Globální ekonomická situace nejistá a předpisy se rychle mění, což vytváří tlak na výrobce. Jsou na to připraveny nástroje, které využíváte k návrhu vozidel a komponent?

Potřebujete řešení nové generace. 

Společnost Siemens nabízí jedinou skutečně integrovanou návrhovou a konstrukční platformu. Na tomto webináři se dozvíte, jak inteligentní inženýring splňuje nové požadavky.

Probíraná témata:

  • Snižte hmotnost i náklady díky pokročilým technikám návrhu a výroby.
  • Zjednodušte návrh propojených elektrických a autonomních vozidel pomocí integrovaného řešení pro elektrostrojírenský návrh.
  • Vyhodnoťte kompromisy a zpřesněte návrhy již v časných fázích vývoje díky integrovaným validačním a simulačním nástrojům.

Thomas Spangler

Senior marketingový manažer NX, Siemens Digital Industries Software

Tom Spangler má více než 25 let zkušeností v oblasti CAD a PLM, z toho 15 let v konstrukci, IT a správy dat v automobilovém odvětví na straně výrobců a dodavatelů. Tom dokončil magisterské studium v oblasti podnikové správy v roce 2006 a do společnosti Siemens nastoupil jako marketingový manažer v roce 2008. Na této pozici vytvořil nebo se podílel na uvedení mnoha výrobků, marketingových kampaní a dalších iniciativ.

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.