Přejít k obsahu

Návrh nové generace v oblasti průmyslových strojů

Webinář na vyžádání | 50 minut

Společnosti Design World a Siemens představují budoucnost vývoje strojů

V současnosti vyžaduje vývoj strojů více než jen konstrukci mechanických součástí. Problémy, které je třeba řešit, se týkají celé řady oblastí, například schopnosti vyrábět stroje s kratšími časy cyklů, nižší chybovostí a v kratším termínu dodání. Včasné digitální ověření vám umožní dodávat zákazníkům stroje bez obtíží. Vzhledem ke stále vyššímu podílu elektrických, automatizace a softwaru v současných strojích je nutné tyto problémy řešit souběžně napříč více obory.

Připojte se k webináři na vyžádání a podívejte se, jak NX integruje strojní a elektro konstrukci s nejvýkonnějším prostředím pro modelování a jakou podporu nabízí v následujících oblastech:

  • Nejlepší platforma pro mechatronický návrh na světě
  • Skutečný generativní návrh
  • Aditivní výroba

Naučíte se:

  • Více informací o nejlepším nástroji pro modelování na světě.
  • Více informací o virtuálním uvedení strojů do povozu.
  • Převeďte svůj návrh z 3D na mechatronický.

William Davis

Ředitel oddělení Řešení pro průmyslové stroje a těžkou techniku, Siemens PLM Software

Scott Felber

Manažer produktového marketingu NX, Siemens PLM Software