Návrh nové generace v oblasti průmyslových strojů

Záznam webináře | 47 minut

Jak software nové generace pro průmyslové stroje integruje elektrický a mechanický návrh do jediného prostředí? Podívejte se na webinář. Dozvíte se, jak mohou výrobci strojů bořit překážky na cestě za inovací a vyššími maržemi.

Návrh strojů nové generace
Návrh strojů nové generace

V současnosti vyžaduje vývoj strojů více než jen strojírenský návrh. Problémy, které je třeba řešit, se týkají celé řady oblastí, například schopnosti vyrábět stroje s kratšími časy cyklů, nižší chybovostí a rychlejším dodáním zákazníkům. Včasné digitální ověření vám umožní dodávat zákazníkům stroje bez obtíží. Vzhledem ke stále vyššímu objemu elektrických, automatizačních a softwarových součástí v současných strojích je nutné tyto problémy řešit souběžně napříč více obory.

Podívejte se, proč si výrobci vybírají software nové generace pro návrh průmyslových strojů. Představíme:

  • platformu pro mechatronický návrh,
  • generativní návrh,
  • aditivní výrobu.