Návrh nové generace v oblasti průmyslových strojů

Záznam webináře | 47 minut

Připojte se k tomuto živému webináři a podívejte se, jak software nové generace pro průmyslové stroje integruje elektrický a mechanický návrh do jediného prostředí. Dozvíte se, jak díky němu mohou výrobci strojů bořit překážky na cestě za inovací a vyššími maržemi.

Návrh strojů nové generace
Návrh strojů nové generace

V současnosti vyžaduje vývoj strojů více než jen strojírenský návrh. Problémy, které je třeba řešit, se týkají celé řady oblastí, například schopnosti vyrábět stroje s kratšími časy cyklů, nižší chybovostí a rychlejším dodáním zákazníkům. Včasné digitální ověření vám umožní dodávat zákazníkům stroje bez obtíží. Vzhledem ke stále vyššímu objemu elektrických, automatizačních a softwarových součástí v současných strojích je nutné tyto problémy řešit souběžně napříč více obory.

Připojte se a podívejte se, proč si výrobci vybírají software nové generace pro návrh průmyslových strojů:

  • nejlepší platforma pro mechatronický návrh na světě
  • skutečný generativní návrh
  • aditivní výroba