Přejít k obsahu

Návrh nové generace v oblasti průmyslových strojů

Záznam webináře | 47 minut

Připojte se k tomuto živému webináři a podívejte se, jak software nové generace pro průmyslové stroje integruje elektrický a mechanický návrh do jediného prostředí. Dozvíte se, jak díky němu mohou výrobci strojů bořit překážky na cestě za inovací a vyššími maržemi.

Návrh strojů nové generace

V současnosti vyžaduje vývoj strojů více než jen strojírenský návrh. Problémy, které je třeba řešit, se týkají celé řady oblastí, například schopnosti vyrábět stroje s kratšími časy cyklů, nižší chybovostí a rychlejším dodáním zákazníkům. Včasné digitální ověření vám umožní dodávat zákazníkům stroje bez obtíží. Vzhledem ke stále vyššímu objemu elektrických, automatizačních a softwarových součástí v současných strojích je nutné tyto problémy řešit souběžně napříč více obory.

Připojte se a podívejte se, proč si výrobci vybírají software nové generace pro návrh průmyslových strojů:

  • nejlepší platforma pro mechatronický návrh na světě
  • skutečný generativní návrh
  • aditivní výroba

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.