Přejít k obsahu

Návrh nové generace v oblasti průmyslových strojů

Webinář na vyžádání

Návrh strojů nové generace

V současnosti vyžaduje vývoj strojů více než jen strojní konstrukci. Problémy, které je třeba řešit, se týkají celé řady oblastí, například schopnosti vyrábět stroje s kratšími časy cyklů, nižší chybovostí a rychlejším dodáním zákazníkům. Včasné digitální ověření vám umožní dodávat zákazníkům stroje bez obtíží. Vzhledem ke stále vyššímu objemu elektrických, automatizačních a softwarových součástí v současných strojích je nutné tyto problémy řešit souběžně napříč více obory.

Připojte se k tomuto webináři a podívejte se, jak NX integruje elektrický a mechanický návrh do jediného prostředí a jakou podporu nabízí v následujících oblastech:

  • Nejlepší platforma pro mechatronický návrh na světě
  • Skutečný generativní návrh
  • Aditivní výroba