Přejít k obsahu

Od systémového k síťovému návrhu: Přesnější návrh sítí vozidla v digitálním vlákně

Záznam webináře | 36 minut

V tomto webináři na vyžádání uvidíte, jak pomocí nástrojů pro návrh sítě snadno získat validovaný, bezpečný a vysoce optimalizovaný návrh sítě.

Pomocí nástrojů pro návrh sítě lze snadno získat validovaný, bezpečný a vysoce optimalizovaný návrh sítě.

Proč použít nástroj pro návrh sítě?

Architektura E/E vozidla obsahuje distribuované funkce napříč jeho topologií. Po definování systémových funkcí je nutné tyto funkce distribuovat po celém vozidle. Aby vše fungovalo správně, je nutné, aby spolu funkce komunikovaly. K tomu slouží celá řada různých sítí v rámci vozidla. V těchto sítích se používají komunikační protokoly jako CAN, LIN, FlexRay nebo Ethernet. Každý z nich nabízí jedinečné možnosti, které však znamenají určitou míru složitosti při jejich konfiguraci. Dosažení harmonického a funkčního systému složeného z různých sítí není jednoduchý úkol. Funkce jsou v těchto sítích často rozptýleny a musí spolu komunikovat i přes různé technologické překážky.

Návrh těchto sítí tak může být extrémně náročný a chyby mohou vést k neoptimálním využití prostředků a nákladné výrobě. V nejhorším případě se špatný návrh sítě může stát zdrojem těžko hledatelných chyb a příčin reklamací, nadměrného integračního úsilí, nestabilní elektroniky ovlivňující pověst značky nebo dokonce ohrožení lidského života.

Sada nástrojů Capital společnosti Siemens obsahuje sofistikované funkce pro návrh sítí v automobilech. V tomto webináři na vyžádání si ukážeme, jak pomocí nich snadno získat validovaný, bezpečný a vysoce optimalizovaný návrh sítě.

Klíčové body síťového návrhu v digitálním vlákně MBSE

  • Jak vytvářet, spravovat, optimalizovat a validovat složité systémy vozidel
  • Jak integrace fáze E/E řeší problémy návrhů vozidel
  • Jak vytvořit proces návrhu a validace sítě podle modelů, zvýšit kvalitu a urychlit implementaci

Cílová skupina webináře o návrhu sítí

  • Síťoví inženýři
  • E/E architekti
  • Systémoví konstruktéři
  • Softwaroví inženýři