Úvod k základům systémového inženýrství podle modelů

Záznam webináře | 40 minut

Základní teorie týkající se systémového inženýrství podle modelů. Podívejte se, jak je možné pomocí metod MBSE řídit stále složitější systémy současných výrobců.

Se zvyšující se složitostí systémů se objevuje potřeba po nových vývojových metodách, které umožní řízení nákladů, času a kvality. Tradiční, dokumentově orientované a testovací přístupy již nestačí na současné víceoborové a distribuované systémové inženýrství. Systémové inženýrství podle modelů (MBSE) dokáže tuto složitost zvládnout díky svým předpřipraveným inženýrským metodám využívajícím modelů.

Zveme vás na webinář na vyžádání, který pokryje základní koncepty systémového inženýrství podle modelů, jeho výhody pro vaši společnost a možnosti použití.

Seznámíte se s osvědčenými postupy, které vám pomohou při zavádění systémového inženýrství a prediktivní inženýrské analýzy pomocí portfolia nástrojů SimcenterTM. Získáte konkrétní představu o vhodných nástrojích a metodikách, které je třeba implementovat.

Seznámíte se s následujícími tématy:

  • Aktuální stav systémového inženýrství v průmyslovém kontextu
  • Základy systémového inženýrství podle modelů
  • Důležitost přístupu podle modelů a jeho výhody
  • Skutečné příběhy z praxe od našich zákazníků, kteří tyto metody využili při svém podnikání a pro své specifické firemní potřeby a cíle

Realize LIVE and User2User | May 26, 2021 | Virtual

Realize LIVE + User2User – Registration Now Open!

Realize LIVE and User2User – Registration Now Open!

For the first time, the Realize LIVE and User2User (U2U) events are becoming one unified content-rich experience. In the company of your peers from across the Siemens Digital Industries Software portfolio, which now includes Siemens EDA, you’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.

Máte dotazy?