Úvod k základům systémového inženýrství podle modelů

Záznam webináře | 40 minut

Základní teorie týkající se systémového inženýrství podle modelů. Podívejte se, jak je možné pomocí metod MBSE řídit stále složitější systémy současných výrobců.

Se zvyšující se složitostí systémů se objevuje potřeba po nových vývojových metodách, které umožní řízení nákladů, času a kvality. Tradiční, dokumentově orientované a testovací přístupy již nestačí na současné víceoborové a distribuované systémové inženýrství. Systémové inženýrství podle modelů (MBSE) dokáže tuto složitost zvládnout díky svým předpřipraveným inženýrským metodám využívajícím modelů.

Zveme vás na webinář na vyžádání, který pokryje základní koncepty systémového inženýrství podle modelů, jeho výhody pro vaši společnost a možnosti použití.

Seznámíte se s osvědčenými postupy, které vám pomohou při zavádění systémového inženýrství a prediktivní inženýrské analýzy pomocí portfolia nástrojů SimcenterTM. Získáte konkrétní představu o vhodných nástrojích a metodikách, které je třeba implementovat.

Seznámíte se s následujícími tématy:

  • Aktuální stav systémového inženýrství v průmyslovém kontextu
  • Základy systémového inženýrství podle modelů
  • Důležitost přístupu podle modelů a jeho výhody
  • Skutečné příběhy z praxe od našich zákazníků, kteří tyto metody využili při svém podnikání a pro své specifické firemní potřeby a cíle

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.