Přejít k obsahu

Přechod na inženýring podle modelů v odvětví těžkého průmyslu

Záznam webináře | 42 minut

Zrychlete vývoj výrobku díky přesunu systémových simulací k laikům pomocí strukturovaného procesu

Inženýring podle modelů

Konstrukční metody a postupy se posouvají k novému paradigmatu. Konstrukční oddělení musí neustále zlepšovat vývojové postupy a kvalitu výrobků. Důvod je zřejmý: počet požadavků a poptávka po přizpůsobení neustále rostou a nutí inženýry ve vývojovém oddělení pracovat s velkým množstvím simulačních modelů. V důsledku toho se z nových společností s jasně definovanými procesy a rolemi rychle stávají „továrny na simulace“.

V současném odvětví těžkého průmyslu se však v současnosti věnuje 80 % času vývoji modelů a na analýzu výsledků zbývá jen 20 %. Chcete-li výstupy simulací využít při návrhu výrobku, je nutné se zaměřit na opakované použití a sdílení modelů a rozšíření simulací mezi laiky (konstruktéry, pracovníky plánování, testování, předběžné kalibrace, obchodníky...). Pokud celý podnik přejde na konzistentní proces a nástroje systémové simulace, lze dosáhnout lepšího přehledu obrácením předchozího poměru a zaměřením se na analýzy.

Připojte se a zjistěte, jak lze „továrnu na simulace“ využívat, nastavit a nasadit v celém podniku.