Seznamte se s matematickou teorií modální analýzy.

Záznam webináře | 35 minut

Zúčastněte se tohoto webináře, ve kterém si osvojíte základy modální analýzy a zjistíte, jak vám může pomoci při hledání a řešení hlavní příčiny hluku nebo vibrací.

Modální analýza

Pochopení fyzikálních vlastností a chování systému je klíčovým předpokladem pro navržení konkurenceschopného výrobku nebo vyřešení neočekávaných problémů. Modální analýza je proces, ve kterém se analyzuje dynamické chování konstrukce, které by vysvětlilo vibrační odezvu.

Probíraná témata:

  • Co je modální analýza?
  • Principy experimentální modální analýzy
  • Typické příklady modálních analýz v provozu