Přejít k obsahu

Řízení montážního procesu v MES systému Opcenter Execution Discrete.

Záznam webináře | 55 minut

Seznamte se s řízením montážního procesu pro diskrétní typ výroby

Siemens Opcenter Execution Discrete je specializovaný MES systém (výrobní informační systém), který využívají zákazníci, pro které je charakteristický diskrétní typ výroby, tedy výroby kusových výrobků s nižší mírou automatizace. Typickými představiteli tohoto výrobního typu jsou strojírenské podniky, výrobci komponent pro automobilový nebo letecký průmysl. 

V tomto webináři se zaměřujeme na představení možností podpory řízení výroby na montážních linkách a pracovištích s důrazem na bezchybnou realizaci montáže operátory. Formou praktických ukázek se budete moci například seznámit, jak systém Opcenter Execution řídí a kontroluje tok montážních zakázek procesem výroby, jakým způsobem se realizuje odvádění výroby, jak systém pomáhá operátorům dosáhnout správné výrobní praxe pomocí elektronických návodek nebo jak systém integruje manuální operace a automatické (nebo poloautomatické) strojní operace. 

Tento webinář tak doplňuje předchozí webináře, které měly za cíl představit systém Opcenter Execution Discrete široké veřejnosti. Záznamy těchto webinářů jsou pro vás dostupné zde: