Přejít k obsahu

Elektrifikace v námořním průmyslu: Integrovaný návrh pro elektrické systémy

Záznam webináře | 44 minut

Zaveďte optimální elektrické systémy k hladkému provozu lodí.

Elektrifikace v námořním průmyslu: Integrovaný návrh pro elektrické systémy
Elektrifikace v námořním průmyslu: Integrovaný návrh pro elektrické systémy

Tento webinář popisuje aktuální trendy elektrifikace v námořním průmyslu a vyzdvihuje ty nejlepší postupy návrhu a provozu elektrických rotačních motorů. Aktuální trend snížení námořních emisí přináší nové příležitosti pro řešení elektrického pohonu. Námořní motory však musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost a efektivitu. Naši experti vás seznámí s našimi softwarovými řešeními a integrovaným přístupem k návrhu elektrických motorů a virtuálnímu prototypování. Díky tomuto přístupu je také možné vyvíjet inovativní elektrické systémy splňující potřebné požadavky.

V tomto webináři týkajícím se elektrifikace v námořnictví se dozvíte následující:

  • Problémy elektrifikace v námořním průmyslu
  • Výhody systému integrovaného návrhu elektrických motorů pro námořní účely
  • Výhody fyzikální a víceoborové analýzy v různých fázích návrhu
  • Jak pomocí kombinace simulací a optimalizačního softwaru zredukovat náklady na prototyp a ušetřit čas

Zjistěte, jak pomocí našich řešení zvládnout problémy elektrifikace díky digitálním dvojčatům

Jedním z přístupů, jak podle předpisů IMO zredukovat námořní emise, jsou elektrické a hybridní pohony. Tento přístup se zvlášť uplatňuje u menších plavidel a mimo jiné nabízí i snížení úrovní hluku. Návrh elektrického motoru je strukturovaný proces o několika iteracích. Námořní motory splňující celou řadu ekologických provozních podmínek musí především efektivně fungovat. Poruchy mohou mít značný dopad na ziskovost. Odhady výkonnosti a řešení problémů již během návrhu jsou tedy klíčovými aspekty.

Přístup digitálních dvojčat tvoří virtuální prototyp kompletního elektrického systému včetně pohonu. Inženýři pak virtuálně modelují a validují návrh. Zjištěné problémy jsou pak řešeny ještě před tím, než vznikne fyzický prototyp. Nástroje simulací mohou modelovat libovolný aspekt elektrického motoru nebo baterie v libovolné fázi návrhu. Díky tomu probíhá vývoj rychle a inženýři tak jsou schopni otestovat více variant návrhu než u fyzických modelů. Finální systém je pak optimalizován pro námořní provoz.

Prohlédněte si případovou studii o návrhu elektrického motoru pomocí nástrojů simulací od společnosti Siemens.

V tomto webináři vám naši experti představí případovou studii, na které je vidět plný potenciál softwaru pro návrh elektrických strojů (Simcenter Motorsolve, Simcenter MAGNET, Simcenter MAGNET Thermal a Simcenter 3D). Také vás seznámí s tím, jak tento software kombinovat se softwarem pro systémové řízení návrhů a s nástroji zkoumání návrhu.

Seznamte se s našimi experty, kteří vám představí řešení simulací elektrifikace v námořním průmyslu.

Adrian Perregaux, aplikační inženýr

Adrian má bakalářský titul v oboru matematiky a fyziky a magisterský titul v oboru magnetismu a magnetických aplikací. Jeho kariéra je převážně zaměřena na magnetismus a pracuje jak na návrhu magnetických zařízení, tak na vývoji simulací návrhů magnetických komponent. Již 9 let pracuje jako aplikační inženýr ve společnosti Siemens a díky jeho znalostem mohou zákazníci dostat ze svých řešení dostat maximum.

Darren Nunes, konzultant řešení v aplikaci Simcenter

Darren vystudoval počítačové inženýrství na Northeastern University a správu systémů na Worcester Polytechnic Institute. Je specialistou na simulace v reálním čase, validace výsledků a pracovní postupy 1D simulací.