Přejít k obsahu

Rychlejší a reálnější simulace: Nejnovější technologie CFD pro námořní průmysl

Záznam webináře

Jak urychlit simulace metodou CFD ze dnů na hodiny

Přesné hydrodynamické interakce a rychlejší simulace

Metody CFD, zejména hydrodynamické simulace, jsou klíčovými nástroji pro návrh lodí a reálnou předpověď vlastností plavidel i za náročných provozních podmínek. Velikost modelů a složitost fyzikálních procesů však způsobují, že simulace mohou trvat velmi dlouho.

Díky novým pokrokům v inženýrských simulacích je možné dosáhnout nevídané produktivity. Rychlejší funkce nastavení a síťování a automatickému zpracování návrhů v procesu CFD je možné zkrátit simulace ze dnů na hodiny. Kombinace těchto technik spolu s pokročilými fyzikálními a pohybovými modely urychluje analýzy složitých scénářů a alternativních návrhů. Ukážeme si osvědčené postupy a příklady, díky kterým budete schopni tyto techniky okamžitě použít při své práci.

Probíraná témata:

  • Jak mohou šablony urychlit nastavování z hodin na minuty
  • Nové automatické metody pro zpřesnění šablon sítí snižují velikost sítě a umožňují zachytit oblasti zájmu
  • Jak zkrátit analýzu složitých fyzikálních jevů ze dnů na hodiny