Low code vývoj aplikací

Záznam webináře | 58 minut

Low-code nástroje pro vývoj aplikací pro IT i business managery.

Zjistěte, jak vám Mendix pomůže s digitální transformací ve vašem podniku.
Zjistěte, jak vám Mendix pomůže s digitální transformací ve vašem podniku.

„Musíme rychle přivést nové nápady a produkty na trh, potřebujeme digitalizovat naši zákaznickou „digital experience“, potřebujeme zefektivnit a automatizovat naše operace“ – to jsou některé z aktuálních výzev digitalizace. Současná nabídka řešení je tak široká, že výběr toho správného přístupu je neobyčejně komplikovaný a mnohdy směřuje k vytváření „ostrůvkovitého IT“ s množstvím nepropojených informačních technologií. Tomu je třeba se vyhnout.

Mendix řešení umožňuje, aby se klíčoví IT i business uživatelé aktivně zapojili do inovačního procesu. Tento webinář jsme pojali jako první seznámení s low-code platformou Mendix. V rámci webináře vás seznámíme:

  • S unikátní koncepcí řešení Mendix, která vychází vstříc výše uvedeným potřebám.
  • S tím, jak vytvořit aplikaci rychleji a s menšími zdroji.
  • S tím, jak plně využít data, která jsou k dispozici, a uvolnit ruce vašim kolegům.

Součástí webináře jsou také ukázková Mendix řešení, určená pro zvýšení provozní efektivity, modernizaci klíčových firemních aplikací, zapojení zákazníků do obchodních postupů nebo zvýšení rychlosti uvádění nových produktů nebo obchodních modelů.