Zvýšení termomechanické výkonnosti leteckého motoru

Záznam webináře | 43 minut

Podívejte se, jaký vliv má digitalizace na termomechanickou výkonnost leteckého motoru.

Jak lze pomocí Simcenteru zvýšit termomechanickou výkonnost leteckého motoru
Jak lze pomocí Simcenteru zvýšit termomechanickou výkonnost leteckého motoru

Při vývoji leteckého motoru je z termomechanického hlediska k dosažení požadovaných vlastností nutné zapojení řady oborů a znalostí. Veškeré fyzikální vlastnosti jsou vzájemně závislé a při termomechanickém návrhu nelze na motor pohlížet jako na dělitelný systém. Tato úroveň složitosti vývoj výrazně prodražuje.

V tomto webináři se dozvíte:

  • Jak lze získat podrobnější informace o tepelné výkonnosti motoru vzhledem k aerodynamickému zatížení
  • Jak analyzovat vysokopevnostní materiály z hlediska provozu v extrémních podmínkách s minimální údržbou a chybovostí
  • Jak zlepšit odezvu systémů motoru a zefektivnit jeho provoz
  • Mechanické vibrace systému, které jsou kritické pro stabilitu motoru při vysokých otáčkách

Ganesh Sethuraman

Vedoucí oddělení Simcenter 3D Aerospace, Siemens Digital Industries Software