Měření nežádoucích vibrací lidského těla

Záznam webináře | 20 minut

Zúčastněte se tohoto webináře a podívejte se, jak změřit vibrace lidského těla podle ISO norem a v souladu s evropskou směrnicí 2002/44/EC.

Vibrace lidského těla

Aby se předešlo zdravotním problémům, je nutné měřit a snižovat vibrace působící na ruce i celé tělo.

Dlouhodobé vystavení vibracím může způsobovat řadu zdravotních problémů. Stavební dělníci a obsluha těžkých strojů, elektrického nářadí a velkých vozidel je pravidelně vystavována vibracím.

Vibrace rukou a paží způsobuje elektrické nářadí, například vrtačky a sbíječky. Nadměrné vibrace mohou způsobit oslabení stisku, znecitlivění a poškození nervů. Aby pracovníci neměli trvalé zdravotní následky, je nutné těmto vibracím zabránit.

K vibracím celého těla dochází, když jsou na řidiče a cestující přenášeny vibrace vozidla. To může způsobit hluk motoru nebo terén a také vlny na moři. Delší vystavení těmto vibracím může způsobit problémy s páteří.

Zajistěte, aby vaše zařízení bylo v souladu s normami ISO 2631 a ISO 5349 pro vibrace.

ISO 2631 je široce přijímaná norma pro posuzování vibrací celého těla. Norma ISO 5349 se týká měření vibrací rukou a paží. Tento webinář vysvětluje, jak měřit a vyhodnocovat vibrace v souladu s těmito normami.

Testování hluku a vibrací pro všechna odvětví.

Naše řešení spojuje fyzické testování s virtuálními simulacemi, čímž vytváří jedinečnou kombinaci pro dosažení optimálních vlastností výrobků. Náš moderní hardware pro sběr dat a výkonný analytický software jsou navrženy tak, aby usnadnily testování a urychlily získávání cenných poznatků. Vyhodnoťte hluk, vibrace a životnost pomocí prvotřídních testovacích nástrojů.

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.