Přejít k obsahu

Chcete do fáze testování vstupovat s již pokročilým prototypem a ušetřit tak čas a peníze?

Webinář na vyžádání

Ověřujte a validujte návrh systému a elektronické řídicí jednotky již v časných fázích pomocí simulace systémů.

Stále více těžkých strojů je řízeno tak, aby byly efektivnější a splňovaly ekologické předpisy.  Velikost dodávaného softwaru, který obsahuje logiku řízení, během posledních deseti let výrazně vzrostla. Tím je dán i rostoucí počet kombinací parametrů. Správa konfliktních požadavků na kalibraci a atributů během fyzického ověřování a testování není již z hlediska nákladů a času únosná. Je nutný nový přístup, v němž hraje zásadní roli návrh založený na modelu obsahující virtuální ověření a validaci.

V tomto webináři Romain Nicolas předvede, jak produkt Simcenter Amesim zjednodušuje ověření a validaci návrhu řídicích systémů těžkých strojů. Když k předběžně ověřeným modelům aplikace Simcenter Amesim připojíte řídicí algoritmy, můžete sledovat, jak spolu interagují, jaká je jejich účinnost a jak splňují požadavky. Díky tomu lze parametry kalibrace odladit předem. Tyto metody (model ve smyčce, software ve smyčce, hardware ve smyčce a virtuální kalibrace) umožňují vstup do testovací fáze s pokročilým a kvalitnějším prototypem.

Případy užití: Demonstrace ověření řídicího systému vysokozdvižného vozíku pomocí aplikace Simcenter Amesim