Přejít k obsahu

Zlepšení pevnosti, tuhosti a životnosti těžkých strojů

Webinář na vyžádání | 44 minut

Podívejte se, jak vám digitální dvojče umožní vytvářet návrh s ohledem na životnost a provádět změny, které povedou ke zrychlení uvádění výrobků na trh, snížení množství reklamací a zvýšení spokojenosti zákazníků.

Portfolio produktů Simcenter usnadňuje a zrychluje návrh lepších, pevnějších a spolehlivějších výrobků.

Poslechněte si, co Ralf Leis říká o inovacích v oblasti pevnosti a životnosti. Nezmeškejte příležitost získat jedinečné poznatky od našeho odborníka, který vás provede těmito tématy: 

  • Jak získat informace o skutečném zatížení strojů v reálných pracovních podmínkách?
  • Jak těmto zatížením přesně rozumět?
  • Jak se vypořádat s lokálním chováním zákazníků, trhu a zatížením strojů během používání?
  • Jak předpovídat zatížení virtuálních strojů dříve, než je dostupný prototyp?
  • Jak předpovídat vliv materiálu, geometrie a svarů na pevnost a únavové opotřebení?
  • Jak vyvážit protichůdné cíle, například hmotnost versus pevnost a životnost?

Podíváme se na výhody a další technickými poznatky které přináší tento přístup a podíváme se na další kroky tvorby plně digitálních dvojčat těžkých strojů.