Přejít k obsahu

Inženýring těžkých strojů: Konkurenční výhoda díky integraci a digitalizaci návrhu a inženýrského řetězce

Webinář na vyžádání | 32 minut

V odvětví těžkých strojů je stále větší poptávka po strojích s vyšší produktivitou, životností, pohodlím a nižší spotřebou paliva.

Řešení Simcenter pro simulace a testování těžkých strojů

Vlastníci a provozovatelé těchto strojů se snaží snižovat celkové náklady a rychleji dokončovat projekty, přičemž se potýkají s neustále přísnější legislativou.

Klíčovou otázkou pro výrobce tedy je, jak zvyšovat účinnost strojů a současně snižovat jejich spotřebu paliva. Tomu se říká výkonnostní návrh těžkých strojů. Výsledky jsou jasné a mezi výhody patří následující:

  • Snížení nákladů na vývoj a zrychlení uvedení na trh díky vyvažování více atributů
  • Návrh nové generace strojů díky adopci nových konstrukčních technologií pro návrh těžkých strojů
  • Vývoj digitálních dvojčat, která mohou být použita k předpovědi chování výrobků během celého životního cyklu