Přejít k obsahu

Zlepšení technologií hydraulických systémů těžkých strojů

Záznam webináře | 53 minut

Proč je systémová simulace zásadní metodologií pro splnění požadavků na hydraulické systémy, například energetické efektivity, řiditelnosti, stability a složitosti?

návrh těžkých strojů

Prezentuje: Andrea Vacca, profesor ve středisku Maha Fluid Power Research Center na univerzitě Purdue University

Hydraulické systémy musí splňovat stále vyšší požadavky na výkonnost i účinnost bez toho, že by byla ovlivněna jejich odolnost a spolehlivost. Objevuje se stále více složitých řídicích systémů, jejichž implementace ovlivňuje délku i náklady vývoje strojů. Simulace systémů nabízí inženýrům, kteří řeší problémy vývoje hydraulických systémů, nové možnosti a metody.

V tomto webináři budou představeny nejlepší metodiky modelování, které pomáhají dodavatelům a systémovým integrátorům řešit problémy hydraulických komponent (ventilů, čerpadel a motorů) i celých hydraulických systémů (řídicích obvodů, hydrostatického přenosu aj.).                    Od prezentujících se dozvíte následující informace:

  • Andrea Vacca popisuje na různých příkladech, jak je možné pomocí aplikace Simcenter Amesim snáze vyvíjet nová výkonná hydraulická zařízení. Dozvíte se například, jak je pomocí víceoborové simulace hydrostatických strojů možné provádět relevantní predikci provozního chování konkrétních komponent a podsystémů.
  • Francesca Furno popisuje, jak lze pomocí aplikace Simcenter Amesim analyzovat vnitřní proudění pracovních kapalin a interakce mezi jednotlivými komponentami v různých provozních režimech a podmínkách.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více o prezentujících

Andrea Vacca: Profesor ve středisku Maha Fluid Power Research Center na Purdue University. Spolupracuje se specializovanými pracovišti na Purdue School of Mechanical Engineering. Dr. Vacca získal titul Ph.D. na univerzitě ve Florencii (Itálie) v roce 2005 za svou práci o technologiích chlazení lopatek plynových turbín. Než v roce 2010 nastoupil na Purdue University, byl Andrea Vacca docentem se specializací na hydraulické stroje na univerzitě v Parmě (Itálie).

Francesca Furno: Francesca získala magisterský titul v oboru strojírenství a titul PhD. v oboru energetických systémů na univerzitě Politecnico di Torino v Itálii. Její odborností jsou hydraulické komponenty a simulace systémů. Po několika letech pracovních zkušeností v Itálii se v roce 2007 připojila k tehdejší divizi LMS Imagine Division jako projektový inženýr. V současnosti pracuje ve společnosti Siemens Digital Industries Software v oblasti obchodního rozvoje se zaměřením na hydraulické systémy.