Přejít k obsahu

Analýza přenosu tepla ve zpracovatelském průmyslu: Návrh, analýza a řešení problémů s výměníky tepla

Záznam webináře

CFD simulace, analýzy a řešení problémů při návrhu výměníků tepla

CFD výměníku tepla

Přenos tepla je klíčovou operací v chemickém a zpracovatelském průmyslu a pokrývá širokou řadu zařízení (výměníky tepla) a procesů (konvekce, vyzařování a fázové změny). Při návrhu, analýze a řešení problémů těchto zařízení a procesů se široce používá simulace výpočetní dynamiky tekutin (CFD).

Tento webinář nabízí přehled klíčových technologií v aplikaci Simcenter, které umožňují inženýrský návrh, analýzu a průzkum u zařízení pro přenos tepla.

Webinář přednese zaměstnanec společnosti Porter-McGuffie Inc., který v aplikaci Simcenter STAR-CCM+ předvede modelování přechodného tepelného napětí, které vzniká, když dojde k odstavení plynového hořáku při spouštění výměníku. Toto odstavení při spouštění vyvolává rychlou změnu teploty toku z 580 °F na 200 °F, než se ohřívač opět zapne. Tato situace je dobře známá a způsobuje časté problémy a proto ji aplikace Simcenter STAR-CCM+ při navrhování nových výměníků zohledňuje. Prezentace bude obsahovat nastavení i analýzu spojeného termomechanického modelu a způsob, jakým jsou výsledky použity k posuzování výměníků pomocí kódu ASME.

Přednášející:

  • Dr. Ravi Aglave, ředitel pro energetiku a zpracovatelský průmysl ve společnosti Siemens Digital Industries Software
  • Sean McGuffie, P.E., vedoucí inženýr ve společnosti Porter McGuffie, Inc., který představí práci, do které byli zapojeni také Dr. Anthony DeFilippo (analytik) a Yanzhen He, P.E. (inženýr), Porter McGuffie, Inc.
  • Claudio Santarelli, Dr.-Ing., konzultant v oblasti předprodeje, Siemens Digital Industries Software