Předvídejte a omezte vibrace rotačních strojů

Záznam webináře

Vytvářejte automaticky složité modely převodovek a přesně simulujte jejich vibroakustické chování.

Klíčová slova
Přibližně 7 klíčových slov

Řada různých požadavků na úroveň vibrací a šíření hluku je přímo spojena s výkonem stroje a bezpečností práce. Klíčem k pochopení vibrací průmyslových strojů je identifikace jejich původu, který je obvykle spojen s vibracemi převodových mechanismů.

Modelování převodovek je náročná a zdlouhavá činnost: převodovky se skládají z různých komponent, jako jsou ozubená kola, hřídele a ložiska. Podchycení všech možných vlivů (špatného zarovnání, mikrogeometrie ozubených kol, pružnosti skříně převodovky) výrazně zvyšuje složitost analýzy.

Během tohoto webináře si pomocí řešení Simcenter 3D ukážeme kompletní řešení navržené pro odbornou analýzu pohybu více těles a také, jak se i konstruktéři mohou vypořádat s vibracemi a hlukem převodovek.

Probíraná témata:

  • Jak automaticky generovat modely převodovek na základě parametrů (počty zubů, moduly a další).
  • Získáte hlubší znalosti o proměnných, které ovlivňují přenos chyb odchylek, například úpravy mikrogeometrie.
  • Jak pomocí řešení Simcenter 3D snížit vibrace převodovky a s nimi související hluk.

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.