Využijte digitální strategii ke zlepšení výkonnosti horké části při návrhu motorů s plynovou turbínou

Záznam webináře

Zlepšení výkonností horké části díky optimalizovanému spalování a efektivnějšímu chlazení lopatek turbíny

Víceoborová simulace v rámci portfolia společnosti Siemens umožňuje zlepšení výkonnosti horké části turbíny
Víceoborová simulace v rámci portfolia společnosti Siemens umožňuje zlepšení výkonnosti horké části turbíny

Víceoborová simulace v rámci portfolia společnosti Siemens umožňuje zlepšení výkonnosti horké části turbíny

Odvětví motorů s plynovou turbínou čelí extrémnímu tlaku na zlepšování výkonnosti a odolnosti tak, aby byla splněna očekávání komerčních zákazníků a zákazníků z odvětví obrany. Kromě toho došlo k posunu obchodního modelu od nákupu k pronájmu, kdy je údržba odpovědností výrobce motorů.

Současné programy výroby leteckých motorů hledají způsoby, jak zvýšit měsíční výrobu a objem dodávek. Přitom zbývá řada technologických problémů, které je třeba řešit. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, jsou nutné zásadní inovace zlepšující efektivitu motorů a snižující emise. K dosažení nastavených cílů bude nutné využít inovace v oblasti tepelně-mechanické výkonnosti, spalování, emisí, pevnosti a systémů.

V rámci tohoto webináře předvedeme, jak může digitální strategie využívající víceoborové simulace pomoci firmám zlepšovat výkonnost horké části díky optimalizovanému spalování a efektivnějšímu chlazení lopatek turbíny. 

Probíraná témata:

  • O problémech, jimž čelí výrobci motorů s plynovými turbínami
  • Jak zrychlit a zpřesnit modelování spalování a zlepšit tak díky CFD návrh spalovací části
  • Zlepšení návrhu chlazení díky spojení CFD a CHT modelů