Přejít k obsahu

Zjednodušte GVT a certifikace vibrací a uskutečněte první let dříve a bezpečněji

Webinář na vyžádání | 53 minut

Podívejte se, jak může kombinovaný přístup k testování a simulaci pomoci urychlit ověření výkonnosti leteckých konstrukcí a zajistit úspěšnou certifikaci letadla v oblasti vibrací.

Zásadním požadavkem pro certifikaci letadla je demonstrace, že se během celého letu nevyskytnou žádné problémy s nežádoucími vibracemi. To je zásadní krok v programu vývoje letadla a měl by být dobře připraven, aby nedošlo ke zpožděním ve vývoji nebo dokonce katastrofě při provozu. 

Předpokladem úspěšného testování je dobrý dynamický CAE model ověřený pomocí modálního testování letadla ve skutečné velikost (GVT). Takový základní test vibrací je důležitým krokem na cestě k prvnímu letu a simulace mohou přinést hodnotný vhled do toho, jak co nejlépe ověřit konstrukci a získat co nejvíce informací v co nejkratším čase. Efektivní korelace a aktualizace nástrojů připraví model pro přesnou simulaci vibrací při libovolných letových podmínkách a umožní určit plán letu a vibrací.

Zúčastněte se tohoto webináře a podívejte se, jak vám může spojení simulace a testování pomoci vyhodnotit dynamické chování konstrukce a nežádoucí vibrace.

Podívejte se, jak:

  • efektivně připravit a provést základní vibrační test
  • vytvořit přesné dynamické modely předpovědi vibrací
  • bezpečně provádět testy vibrací