Urychlení návrhu odolnosti proti nárazu u letadel s vertikálním startem a přistáním, pomocí integrovaného přístupu k rozvoji bezpečnosti

Záznam webináře | 50 minut

Zlepšení bezpečnosti městské letecké mobility pomocí vícetělesové metodiky pro účely rychlé optimalizace systému

Návrh odolnosti proti nárazu u letadel, která mohou startovat a přistávat vertikálně

Bezpečnost posádky musí být nedílnou součástí celkových technických a řídicích procesů souvisejících s návrhem, vývojem a provozem systémů městské letecké mobility (UAM). Současné konstrukční požadavky pro nouzová přistání letadel, nemusí zajistit patřičnou ochranu u letadel, která mohou startovat a přistávat vertikálně (Code of Federal Regulations, 14 CFR *.561 a *.562).

Úspěšná implementace trhu městské letecké mobility bude vyžadovat koncepty nouzového přistání, které řeší skutečná očekávání bezpečnosti.

Integrovaný proces rozvoje bezpečnosti vykazuje standardní bezpečnostní prvky pro přežití posádky, minimalizuje decelerační síly, zachovává nouzové únikové východy a vyhodnocuje prvky sloužící ke zvýšení odolnosti letadla při nárazu.

Probíraná témata:

  • Jak institut National Institute for Aviation Research (NIAR) optimalizuje odolnost letadel s vertikálním startem a přistáním v koncepční fázi návrhu pomocí řešení Simcenter
  • Jak lze použít vícetělesové modely a nástroje pro optimalizaci k definování integrovaných konceptů bezpečnosti pro:
    • Odolnost proti nárazu u podvozku a draku letadla
    • Sedadla s vysokou schopností absorpce energie a zadržovací systémy
    • Konstrukce spodní části podlahy pilotní kabiny
    • Místa pro přistání a vzlet se schopností absorpce energie

Přednášející

Dr. Gerardo Olivares

Ředitel pokročilého virtuálního inženýrství a zkušebních laboratoří, National Institute for Aviation Research (NIAR)

Michiel Unger

Hlavní inženýr technických služeb, Simcenter, Siemens Digital Industries Software