Přejít k obsahu

Modelem řízená optimalizace návrhu řídicích systémů klimatizace letadel (ECS) pomocí simulací

Záznam webináře | 39 minut

Podívejte se, jak může simulace pomoci při analýze klimatizačních systémů od počáteční analýzy až po úplný návrh vybavení ECS

Simcenter Amesim pro optimalizaci řídicích systémů klimatizace

Prezentují: Allan Settles a Wellson Bezerra, odborníci na termodynamiku ze společnosti Gulfstream

Při návrhu řídicích systémů klimatizace letadla je třeba zvažovat různé aspekty, například chlazení, topení, ventilaci a zejména řízení vlhkosti i tlaku v prostoru pro cestující, zavazadla a elektronická zařízení. Kromě technických požadavků se konstruktéři snaží vytvářet řídicí systémy, které jsou efektivnější, lehčí, menší a mají nižší spotřebu energie.

Systémová simulace umožňuje vytvořit řídicí systémy klimatizace již v raných fázích návrhu. Umožňuje získat lepší informace o chování více parametrů v dynamických podmínkách. V rámci tohoto webináře předvedou prezentující ze společnosti Gulfstream, jak lze pomocí simulací provést úplnou analýzu klimatizačních systémů od počáteční analýzy kokpitu/kabiny až po úplný návrh ECS vybavení.

Probíraná témata:

  • Optimalizujte globální ECS integrací podsystémů a vyhněte se pomocí vícekriteriální analýzy problémům s integrací již na počátku vývoje.
  • Vyzkoušejte inovativní technická řešení a strategie řízení snižující spotřebu paliva.
  • Nasaďte strategii řízenou modelem pro chlazení a ventilaci avioniky v souladu s požadavky..