Přejít k obsahu

Co všechno je možné v rámci CFD simulací

Záznam webináře | 46 minut

Využití návrhu řízeného simulací s využitím CFD simulací

Víceoborová simulace zaměřená na CFD v aplikaci Simcenter STAR-CCM+

Se stále se zrychlujícími změnami je k udržení konkurenceschopnosti nutné rychle reagovat a dodávat na trh inovativní výrobky. Již od počátku přináší Simcenter STAR-CCM+ řadu nových a inovativních technologií, které umožňují využívat návrh řízený simulací a dodávat výrobky na trh rychleji a ve vyšší kvalitě než kdykoliv dříve.

Díky vydávání nových verzí každé čtyři měsíce přidává Simcenter STAR-CCM+ každý rok stovky nových funkcí a vylepšení.

Jako první ze série čtyř webinářů tento webinář popisuje, jak vám rychlý vývoj umožní rychle rozšiřovat oblast použití, razantně zrychlí provádění simulací a umožní využívat inteligentní průzkum návrhů.

Probíraná témata:

  • Jak lídři v oboru využívají řešení společnosti Siemens k udržení konkurenční výhody
  • Jak lze zrychlit provádění simulací a prozkoumat více návrhů s vyšší přesností
  • Jak lze nejnovější CFD a víceoborové simulace využít v rámci agresivního vývojového plánu

Joel Davison

Senior manažer, Simcenter STAR-CCM+ Product Management, Siemens Digital Industries Software