Přejít k obsahu

Snižte úrovně emisí oxidu uhličitého díky systémovým simulacím

Záznam webináře | 50 minut

Podívejte se, jak připravit a nasadit továrnu na simulace, která vám umožní zjednodušit inženýrské procesy v podniku.

Vyvážení různých atributů nasazením systémových simulací

Konstrukční metody a postupy se posouvají k novému paradigmatu. Pro splnění přísných emisních cílů CO2 se nemohou konstrukční oddělení spoléhat pouze na řemeslné procesy a na dobrou vůli zaměstnanců. Důvod je zřejmý: počet přísných požadavků a poptávka po přizpůsobeních neustále rostou a nutí inženýry ve vývojovém oddělení pracovat s velkým množstvím simulačních modelů najednou. „Simulace továrny“ pomáhá výrobcům reagovat na tuto poptávku nasazením jasně definovaných procesů a rolí.

Tento webinář ukazuje, jak:

  • Maximalizovat návratnost investic do vývoje opakovaným používáním a sdílením modelů
  • Využít výsledky simulací při návrhu výrobku rozšířením simulací mezi laiky (konstruktéry, pracovníky plánování, testování, předběžné kalibrace, obchodníky...)
  • Přechod celého podniku na konzistentní procesy a nástroje systémové simulace pro získání kvalitnějších konstrukčních dat

Připojte se k tomuto webináři a podívejte se, jak v celém podniku připravit a nasadit „továrnu na simulace“.

Thomas Desbarats

Pracovník oddělení elektrifikace, Siemens Digital Industries Software

Romain Gonard

Produktový manažer Simcenteru, Siemens Digital Industries Software

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.