Přejít k obsahu

Přežije vaše elektronika zemětřesení?

Záznam webináře | 35 minut

Efektivní ověřování integrity elektronických sestav a komponent.

Odolnost elektroniky
Odolnost elektroniky

Elektronické sestavy podléhají dynamickým zatížením, například otřesům nebo zemětřesením. Integritu elektronických sestav a komponent lze ověřovat simulacemi napětí a dynamického zatížení dlouho před výrobou. Často je však potřeba vysokoúrovňová validace pomocí digitálních simulací napětí a dynamického zatížení.

Probíraná témata:

  • Zjištění pevnostního a dynamického zatížení
  • Tvorba analýz napětí a dynamického zatížení
  • Postprocesing výsledků