Přejít k obsahu

Problémy elektromagnetické kompatibility a rušení při elektrifikaci vozidel

Záznam webináře | 42 minut

Využití simulací ke zkoumání EMI/EMC problémů s elektrickými pohony

Výskyt problémů s elektromagnetickou kompatibilitou a rušením se významně zvýšil díky rostoucímu počtu použitých elektronických a radiofrekvenčních jednotek. Vyhodnocení EMI/EMC je při návrhu složitých elektrifikovaných autonomních vozidel naprosto zásadní. Rušení signálu v kabelových svazcích komplikuje funkci systémů prakticky po celém vozidle.

Tento webinář popisuje, jak mohou 3D simulace pomoci při hledání problémů již v časných fázích vývoje a pomoci při řešení problémů s elektromagnetickým rušením a,kompatibilitou.

Podívejte se, jak:
  • Pomocí multifyzikálních víceoborových přístupů odhalit potenciální EMI/EMC problémy způsobené elektrickými pohony,
  • Prozkoumávat dostupná technická řešení již v raných fázích návrhu,
  • Identifikovat nejlepší řešení s ohledem na hmotnost i náklady a snížit riziko problémů ve fázi kvalifikace nebo při certifikaci.

Koen de Langhe

Ředitel produktového managementu – 3D simulace, Siemens Digital Industries Software