Přejít k obsahu

Snížení rizik spojených s předpisy u elektrických systémů Inovace a zvyšování programové výkonnosti

Záznam webináře | 54 minut

Snižte rizika spojená s dodržováním předpisů a inovujte integraci elektrických systémů v rámci platformy.

Jak automatizovat a spravovat dodržování elektrických předpisů pomocí inženýringu podle modelů

Se vstupem do nové éry vývoje v letectví je jasné, že nové technologie umožňující tvorbu digitálního vlákna pomáhají výrobcům zásadně změnit životní cyklus vývoje výrobků. Se zaváděním nových elektronických technologií se složitost systémů neustále zvyšuje a se zastaralými přístupy může být dodržování veškerých norem a předpisů složitější. Tento webinář popisuje řadu problémů, jimž výrobci v oblasti letectví denně čelí, a jak je možné díky podniku založenému na modelech (MBE) snižovat rizika při vývoji elektrických systémů, dodávat inovativní výrobky nejvyšší kvality a integrovat je do celkové platformy.

Na webináři budou probírána tato témata:

  • Jak automatizovat a spravovat ověřování dodržování elektrických předpisů pomocí inženýringu podle modelů
  • Jak pomocí digitálního vlákna snížit programová rizika u elektrických systémů v celém vývojovém životním cyklu
  • Příklady skutečných výrobců, kterým tyto metody pomohly při dosahování úspěchů, zvyšování kvality a ziskovosti