Přejít k obsahu

Rychlé a inteligentní schémata pro návrh elektrické kabeláže

Záznam webináře | 54 minut

Úspěch v komplexním světě elektromechanických sestav

Vývoj elektrického systému, to není pouhé pokládání vodičů a konektorů. Konstruktéři musí navrhnout systémy, které splní specifické požadavky. Vodiče musí mít ideální velikost pro daný výkon a požadavky sítě a přitom musí zachovat integritu signálu. Vybrané komponenty a konektory musí být v souladu s průmyslovými normami a nařízeními.

Po dokončení návrhu je nutné elektrické systémy zabudovat do samotných výrobků, což vyžaduje úzkou spolupráci se strojírenskými inženýry, aby měly vodiče správnou velikost. Vývoj těchto systémů podléhá mnoha regulacím, jedná se proto o velmi kolaborativní a iterativní proces.

V tomto semináři budou představeny prověřené nástroje pro simulace a ověřování chování elektroinstalace již během jejího vývoje v modulu Solid Edge Wiring Design. Toto grafické prostředí nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro tvorbu schémat vodičů a obsahuje vestavěné inteligentní knihovny elektrických značek, komponent a simulačních modelů.

Některá z probíraných témat:

  • Jak pomocí simulací odhalit problémy, například zkratové a otevřené obvody, poklesy napětí, chyby uchycení a dimenzování vodičů.
  • Automatické generování schémat podle platných norem
  • Křížové odkazování pro schémata s více listy
  • Automatické generování kusovníků vodičů, konektorů a zařízení použitých v návrhu.

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.