Vytvořit, nebo koupit – co je u nástrojů pro vývoj systémů E/E lepší volba?

Záznam webináře

Výhody a nevýhody vývoje vlastního systému a zakoupení komerčně dostupného systému

Prozkoumejte výhody a nevýhody vývoje vlastního systému a zakoupení komerčně dostupného systému pro oblast vývoje E/E systémů.

Mnoho moderních výrobků, jako jsou automobily a letadla, obsahuje propracované elektrické a elektronické (E/E) systémy. Navzdory důležitosti vývoje systémů E/E a technickým výzvám, které jsou s tím spojeny, se vlastní vnitropodnikové softwarové nástroje stále široce používají pro úkoly, jako jsou ověřování datových sítí, výroba kabelových svazků a poprodejní diagnostika. Naproti tomu související úkoly, jako jsou návrhy desek s plošnými spoji a strojírenský CAD, se téměř vždy provádějí pomocí běžně dostupných komerčních nástrojů (COTS), které poskytují specializovaní dodavatelé. Tento webinář zkoumá, proč tomu tak je. Rovněž rozebírá vyspělost nástrojů COTS pro vývoj systémů E/E a faktory, které jsou relevantní při rozhodování o nákupu či vlastní tvorbě řešení.

Analýza výhod a nevýhod různých nástrojů pro návrh systémů E/E

  • Faktory, které mají vliv na přijetí nástrojů COTS pro vývoj systémů E/E, včetně historických postupů, norem a dynamiky E/E technologie
  • Obchodní požadavky, které mají vliv na rozhodnutí o vytvoření nebo koupi řešení, včetně strategického zaměření, nákladů na vlastnictví a ochrany duševního vlastnictví
  • Relevantní technologické pokroky, včetně zabezpečení, interoperability nástrojů a SaaS

Kdo by měl zájem o nástroje pro návrh systémů E/E

  • Vedoucí oddělení inženýringu, kteří se podílejí na výběru softwarových nástrojů pro vývoj systémů E/E
  • Manažeři IT se zodpovědností za zásady týkající se softwarových nástrojů
  • Výkonní manažeři, kteří chtějí získat konkurenční výhodu v oblasti vývoje systémů E/E

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.