Přejít k obsahu

Efektivní řízení nákladů v automobilovém průmyslu

Záznam webináře | 58 minut

Efektivní řízení nákladů pro celý životní cyklus výrobku

Efektivní řízení nákladů

Přesné řízení nákladů má velký vliv na zisky při vývoji vozidel nové generace. Automobiloví výrobci musí být schopni rychle, spolehlivě a v rané fázi vypočítat náklady spojené s vývojem nových vozidel. Potřebují vyvíjet výrobky s nejvyšším možným ziskem a krátkými inovačními cykly. Přesné a efektivní řízení nákladů s výkonnými funkcemi pro detailní analýzy má proto velký vliv na to, zda bude konkrétní projekt úspěšný či nikoliv.

Podívejte se na tento webinář a zjistěte, jak vám integrované řešení řízení nákladů pomůže při odhadech nákladů na nové výrobky.

Probíraná témata:

  • Jak kombinované řešení pro odhad nákladů na výrobek a nástroje podporuje vývoj a inženýring
  • Podpora vývoje nových výrobků v rané fázi a přepracování stávajících výrobků díky globální dostupnosti dat a automatizovaným procesům pro výpočet nákladů
  • Jak společná platforma pro výpočet nákladů
    - Zrychluje analýzu nákladů a tím urychluje dodání výrobků na trh
    - Podporuje výměnu dat se třetími stranami a spolupráci na vývoji ve společných projektech
    - Sleduje a spravuje změny a verze a zjednodušuje spolupráci a komunikaci mezi týmy
  • Jak zabezpečit investice do inovativních výrobků v rané fázi vývoje díky předpovědi budoucích nákladů

Eduardo Salva

Výkonný ředitel vývoje portfolia pro EMEA a vedoucí týmu pro správu nákladů na výrobky v Teamcenteru (TcPCM), Siemens Digital Industries Software

John Monica

John Monica

Výkonný ředitel vývoje portfolia pro správu nákladů na výrobky v Teamcenteru (TcPCM) v Americe, Siemens Digital Industries Software.