Přejít k obsahu

Architektura E/E v digitálním prostředí MBSE

Záznam webináře | 46 minut

Podívejte se na osvědčený holistický postup návrhu E/E, který se zabývá průzkumem, návrhem, ověřováním, validací a certifikací složitých funkcí vozidla.

Zvyšující se úroveň autonomie a elektrifikace je hlavním trendem dnešního automobilového a leteckého průmyslu. Technická implementace těchto nových funkcí vedla k obrovskému nárůstu složitosti hardwaru, softwaru, propojení a objemu dat. Spolu s potřebou po dokumentaci a podkladech pro homologaci a certifikaci musí být nasazeny nové zjednodušené metody, které využijí principů systémového inženýrství podle modelu (MBSE). Díky konsolidaci pokročilých vícedoménových systémových modelů v produktech systémového modelování Capital Systems, které jsou součástí nabídky řešení společnosti Siemens, je možné optimalizovat různé domény v jediném zjednodušeném přístupu. Tato prezentace popisuje osvědčený holistický postup návrhu E/E, který se zabývá průzkumem, návrhem, ověřováním, validací a certifikací složitých funkcí vozidla ve všech vývojových doménách.

Probíraná témata:

  • Jak vám může osvědčený holistický postup návrhu E/E pomoci s průzkumem, návrhem, ověřováním, validováním a certifikací složitých funkcí vozidla
  • Jak optimalizovat více různých domén E/E v jediném pracovním postupu
  • Jak konsolidovat pokročilé vícedoménové systémové modely do produktů Capital Systems

Pro koho je určena:

  • Systémoví architekti E/E
  • Manažeři oddělení E/E
  • Ředitelé oddělení E/E

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.