Přejít k obsahu

Architektura E/E v digitálním prostředí MBSE

Webinář na vyžádání | 46 minut

Podívejte se na osvědčený holistický postup návrhu E/E, který se zabývá průzkumem, návrhem, ověřováním, validací a certifikací složitých funkcí vozidla.

Zvyšující se úroveň autonomie a elektrifikace je hlavním trendem dnešního automobilového a leteckého průmyslu. Technická implementace těchto nových funkcí vedla k obrovskému nárůstu složitosti hardwaru, softwaru, propojení a objemu dat. Spolu s potřebou po dokumentaci a podkladech pro homologaci a certifikaci musí být nasazeny nové zjednodušené metody, které využijí principů systémového inženýrství podle modelu (MBSE). Díky konsolidaci pokročilých vícedoménových systémových modelů v produktech systémového modelování Capital Systems, které jsou součástí nabídky řešení společnosti Siemens, je možné optimalizovat různé domény v jediném zjednodušeném přístupu. Tato prezentace popisuje osvědčený holistický postup návrhu E/E, který se zabývá průzkumem, návrhem, ověřováním, validací a certifikací složitých funkcí vozidla ve všech vývojových doménách.

Probíraná témata:

  • Jak vám může osvědčený holistický postup návrhu E/E pomoci s průzkumem, návrhem, ověřováním, validováním a certifikací složitých funkcí vozidla
  • Jak optimalizovat více různých domén E/E v jediném pracovním postupu
  • Jak konsolidovat pokročilé vícedoménové systémové modely do produktů Capital Systems

Pro koho je určena:

  • Systémoví architekti E/E
  • Manažeři oddělení E/E
  • Ředitelé oddělení E/E