Jak provést a urychlit analýzu dat zatížení

Záznam webináře | 37 minut

Zjistěte, jak analyzovat veřejné komunikace, otestovat jejich povrch, provést zatěžovací zkoušky a korelovat je se simulacemi životnosti vozidla

Analýza dat zatížení
Díky analýze dat zatížení je možné urychlit proces shromažďování kritických informací při přípravě zatěžovacích zkoušek a spolehlivých simulací.

Pro urychlení časově náročných úkonů, například konsolidace dat zatížení, přesného odměřování úhrnu srážek a experimentální analýzy opotřebení, je zapotřebí inovativního řešení pro analýzu zátěže a opotřebení. Urychlete proces shromažďování kritických informací při přípravě zatěžovacích zkoušek a spolehlivých simulací s analýzou zatížení.

Probíraná témata:

  • Vygenerujte a realizujte procesy až o 50 % rychleji než u běžných řešení
  • Vytvořte ekvivalentní model poškození a urychlené zkušební profily
  • Snadné používání a podpora spolupráce v týmu