Přejít k obsahu

Simulace sušičky a domácích spotřebičů – použití DEM modelování při vývoji výrobku

Záznam webináře | 47 minut

Zlepšování parametrů výrobku pomocí modelování metodou diskrétních prvků (DEM) v multi-fyzikálních simulacích

Modelování metodou diskrétních prvků (DEM) je použitelné při simulacích proudění částic. Částice jsou všude kolem nás: Prach, písek, kamínky, zrna, seno, minerály, rudy, tablety, prášky atd. DEM slouží k modelování chování částic různých velikostí a tvarů a dokáže simulovat i jednotlivá vlákna v oblečení.

V tomto webináři je demonstrován nový způsob využití CFD simulací a metod DEM na příkladu modelování proudění vody a pohybu oblečení v domácí sušičce. Jsou popsány osvědčené postupy, jak definovat DEM studii pomocí softwaru Simcenter STAR-CCM+ a jak modelovat podobné procesy během vývoje a získat technologickou výhodu nad konkurencí.

Probíraná témata:

  • Úvod do spojení CFD simulace s metodou diskrétních prvků (DEM)
  • Využití možností DEM modelování multi-fyzikálních simulací v aplikaci Simcenter STAR CCM+ pro vývoj bílé techniky.
  • Vyhodnocení proudění vzduchu a přenosu tepla v sušičce včetně dynamického pohybu oblečení
Máte dotazy?