Digitální návrh lodí pro udržitelnější budoucnost

Záznam webináře | 59 minut

Podívejte se, jak může digitalizace konstruktérům pomoci při plnění požadavků na udržitelnost.

Tváří v tvář stále přísnějším ekologickým předpisům a očekáváním společnosti musí lodní průmysl (od konstruktérů přes přístavy až po vlastníky lodí) hledat nové způsoby snižování spotřeby paliva a emisí. Díky posunu od tradičních konstrukčních nástrojů a využití nejmodernějších digitálních metod, například generativního návrhu, inteligentního prozkoumání a optimalizace návrhu, se mohou inženýři plně věnovat inovacím, které přinesou zvýšení účinnosti potřebné pro splnění cílů udržitelnosti zdrojů. Tato studie ukazuje, jak může moderní automatizace procesů, simulace a prozkoumání prostoru návrhu umožnit rychlou optimalizaci tvaru trupu zásobovacího plavidla.