Urychlení simulace tepelné ochrany u hybridních a elektrických vozidel

Záznam webináře

Jak lze řešení pro simulaci systémů a CFD využít ke snížení rizika tepelného selhání vozidla v pozdějších fázích návrhu

Prezentuje: InDesA 

Kvůli tlaku legislativy na snižování emisí a nižší spotřebu paliva se návrh vozidel výrazně mění. Kromě nových hybridních a elektrických pohonných jednotek se na trh dostávají různé asistenční prvky a plně autonomní vozidla, což s sebou nese stále vyšší závislost na elektronice ve vozidle. V případě hybridních vozidel je to ještě složitější, protože je třeba chladit i baterii a motory. U těchto nových inovativních návrhů potřebují mít výrobci vozidel stále jistotu, že nebude docházet k tepelnému poškození, které by vedlo k drahým záručním opravám.

Tepelná ochrana tisíců komponent může být poměrně složitá. Tento webinář ukazuje, jak lze kombinovat simulaci 1D systému s 3D tepelným řešením a docílit tak snížení rizika tepelného selhání v pozdějších fázích návrhu. Díky těsnému propojení tepelných modelů s CAD aplikací a simulace výkonnosti systému s řešením 3D CFD lze teplotu jednotlivých komponent předpovědět již ve fázi návrhu pomocí simulace obtížných podmínek, například jízdy do kopce nebo okamžitého zastavení. Propojení tepelné ochrany s CAD systémem nenabízí pouze těsně spojené simulace mezi tělesy a tekutinami, ale rovněž umožňuje vyhnout se týdnům ručního čištění povrchu, které v současnosti řada výrobců využívá.