Přejít k obsahu

Virtuální kalibrace jako základ před ověřováním řídicích systémů

Webinář na vyžádání

Zjednodušte vývoj řídicích systémů využitím modelového inženýrství

Systémová simulace a virtuální kalibrace řídicích systémů

Není žádným tajemstvím, že ekologická a bezpečnostní nařízení nutí výrobce v automobilovém průmyslu měnit již zavedené inženýrské procesy. Vývoj řídicích systémů není žádnou výjimkou. Aby mohli výrobci požadavkům a nařízením vyhovět, zavádějí komplexní technologie, které mají přímý vliv na složitost řídicích systémů a vestavěného softwaru. Množství kódu se v posledním desetiletí značně zvětšilo a tento trend dále podporuje vzrůstající poměr hybridních, elektrických a autonomních vozidel na trhu. Výsledkem je, že náklady a čas vynakládané na kalibraci konfliktních požadavků a atributů a jejich ověřování a testování překročily únosnou mez. Bylo potřeba zavést nový přístup – a ukázalo se, že modelové inženýrství s virtuální kalibrací je ta správná cesta k úspěchu.

V tomto webináři si ukážeme případy, kdy se k urychlení kalibrace řídicích systémů využívá systémových simulací. Naši odborníci vysvětlí: 

  • Jak se systémové simulace úspěšně využívají k metodikám MiL, SiL, HiL a k ověřování řídicích systémů díky modelům v reálném čase
  • V čem se liší požadavky na kalibraci a ověřování
  • Proč je víceúrovňové modelování ideální pro vypořádání se s rozdíly mezi virtuální a běžnou kalibrací 
  • Jak lze kalibraci předpřipravit v různých fázích vývojového procesu a snížit tím rizika v následném vývoji