Přejít k obsahu

Webinář: Průmysl 4.0 pro vývoj kompozitních komponent draků letadel

Záznam webináře

Prohlédněte si odpovědi na problémy spojené s přechodem na Průmysl 4.0 při vývoji kompozitních komponent draků letadel

Průmysl 4.0 a vývoj kompozitních komponent draků letadel
Průmysl 4.0 a vývoj kompozitních komponent draků letadel

Díky pokrokům ve vývoji PLM systémů, automatizace výroby a kompozitních materiálů sledujeme u vývoje komponent draků letadel významný posun směrem k digitalizaci. Uplatnění pokročilého PLM systému a technologie kompozitních materiálů nabízí strategické výhody, pokud:

  • Je vývoj kompozitní součásti podpořen specializovanými nástroji pro analýzu, konstrukci a výrobu
  • Vývojové procesy podporují kolaborativní, víceoborové řešení problémů s využitím digitálních dvojčat v rámci digitálního vlákna

V tomto webináři John O’Connor nabízí odpovědi na problémy spojené s přechodem na Průmysl 4.0 při vývoji kompozitních komponent draků letadel. Přihlaste se nyní!

Probíraná témata:

  • Digitalizace mění způsob vývoje kompozitních komponent draků letadel
  • Digitalizace umožňuje využít Průmysl 4.0 u kompozitů
  • Portfolio společnosti Siemens zaměřené na kompozity mění způsob vývoje komponent draků letadel a pomáhá zákazníkům dosáhnout vyššího zisku a udržet si vedoucí pozici na trhu.

John O’Connor

Ředitel oddělení produktové a marketingové strategie – letectví a obrana, Siemens Digital Industries Software