Nižší spotřeba paliva u lodí díky kosimulacím

Záznam webináře

Kosimulace umožňují analyzovat reálné podmínky a optimalizovat spotřebu paliva

Neustále se zvyšující obavy ze znečištění životního prostředí se projevují i v námořním průmyslu. Zákonodárci i provozovatelé lodí volají po snižování emisí a efektivnějším využití paliva. Přesná předpověď spotřeby paliva a provozu plavidel v rané fázi návrhu může pomoci dosáhnout vyšších úspor a lepších návrhových rozhodnutí. Běžné návrhové a testovací procesy však nepředpovídají provoz za reálných provozních podmínek a neumožňují pochopit, k jakým interakcím dochází mezi komponentami a systémy uvnitř lodi.

Simulace jsou v námořním průmyslu považovány za velmi užitečný nástroj, jejich plný potenciál však zatím není využíván. Kosimulace mezi 3D CFD simulacemi a 1D systémovými simulacemi jsou prvním krokem pro vytvoření digitálních dvojčat lodí s možností hlubší optimalizace systémů.

Tento webinář se zabývá následujícími tématy:

  • Princip 1D-3D kosimulací na příkladu pohonného systému lodi
  • Výhody a další poznatky získané z kombinovaných hydrodynamických a systémových simulací
  • Další kroky a možnosti při definování digitálních dvojčat v námořním průmyslu

Zaregistrujte se nyní a potvrďte svou účast na webináři o budoucnosti simulací v námořním průmyslu.

Kosimulace využívající současně 1D a 3D software umožňují konstruktérům zvyšovat efektivitu využití paliva. Pro další informace se podívejte na webinář „Nižší spotřeba paliva u lodí díky kosimulacím“.

Probíraná témata: