Úspěšná použití metody CFD při certifikaci letadel

Záznam webináře

Společnost TLG Aerospace využívá produkt Simcenter STAR-CCM+ ke generování aerodynamických simulací, které poskytují informace pro aero-strukturní modely používané k certifikaci v oblasti zatížení, chvění a řízení.

Nové společnosti vyrábějící a upravující letadla usilující o pravidelnou certifikaci svých výrobků musí prokázat, že splňují veškerá nařízení o letové způsobilosti. To musí být prokázáno testováním nebo analýzou ověřenou testováním.
 
Vzhledem k tomu, že letové testování krajních případů není praktické ani bezpečné, je k úspěšnému dokončení jakéhokoliv certifikačního programu nezbytný vývoj velmi přesného modelu letadla. U letadel je důležitá pevnost a pružnost, takže tyto modely vyžadují řešení spojující aerodynamickou a pevnostní složku. Díky pokrokům v robustnosti, přesnosti a rychlosti simulace CFD, které byly umožněny inovativními licenčními strategiemi a soustavami počítačů v cloudu, se z vývoje plných modelů v certifikačním prostředí stala životaschopná náhrada za nákladné testování ve větrných tunelech.
 
Společnost TLG Aerospace využívá produkt Simcenter STAR-CCM+ ke generování aerodynamických simulací pro potřeby certifikací v oblasti zatížení, vibrací a ovládání letadel. Tyto modely jsou následně ověřeny testováním, aby bylo ověřeno splnění požadavků.
 
Společnost TLG zkoumá toto a další praktická využití metody CFD v procesu certifikace.

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.