Přejít k obsahu

Zvýšení efektivity chemických reaktorů simulací tepelné výkonnosti

Záznam webináře | 56 minut

CFD a FSI simulace v Simcenteru pomáhají maximalizovat provozní efektivitu chemických reaktorů.

CFD simulace chemického reaktoru

Maximalizace propustnosti a kapacity—tyto cíle se při návrhu a analýze chemických reaktorů nastavují vždy, protože snižují celkové provozní náklady. Víceoborové 3D simulace výpočetní dynamiky kapalin (CFD) mohou zlepšit návrh reaktoru a optimalizovat jeho provoz díky modelování všech relevantních faktorů, například průtoku tekutiny složitou geometrií, přenosu tepla, hydrodynamického míchání, interakce kapalné struktury (FSI) a dalších. 

V rámci tohoto webináře Nicolas Perret (senior inženýr CFD modelování ve společnosti Solvay) popíše, jak společnost Solvay využila flexibilitu, přizpůsobitelnost a robustnost aplikace Simcenter STAR-CCM+ ke zlepšení tepelné výkonnosti chemického reaktoru a optimalizaci strojírenského návrhu z hlediska propustnosti a kapacity. 

Simulace prováděné v kalibrovaném 2fázovém kondenzačním modelu umožnily vyhodnocovat výkonnost topných spirál ohřívajících kondenzační kapalinu. Díky těmto simulacím získali informace nutné k návrhu systému topných spirál s vyšším tepelným výkonem a efektivnějším provozem. 

Kromě toho umožnilo spojení hydrodynamické predikce a výpočtů mechanického odporu (pomocí FSI) inženýrům společnosti Solvay validovat zvýšení kapacity reaktoru. 

V tomto webináři se dozvíte také o klíčových požadavcích při modelování reaktorů a funkcích, které v této oblasti nabízí aplikace Simcenter STAR-CCM+.

Přednášející: 

  • Dr. Ravi Aglave, ředitel divize energetiky a zpracovatelského průmysly ve společnosti Siemens Digital Industries Software
  • Nicolas Perret, specialista na CFD modelování, Solvay
  • David Russ, konzultant předprodeje, Siemens Digital Industries Software