Urychlení vývoje podmořských základen díky metodě CFD

Záznam webináře

Vystoupí náš zákazník: OneSubsea Integration Solutions

Současné tržní podmínky vyžadují nové strategie rozvoje, ve kterých jsou rychlý průzkum terénu a realizace plynovodů a ropovodů klíčové pro budoucí životaschopnost projektu.

Společnost OneSubsea Integration Solutions spolupracovala s mnoha klienty již v raných fázích vývoje projektu a pomohla jim odhalit jejich potenciál – od těžby až po zpracování. Díky týmu konstruktérů z různých oborů mohla společnost provést rozsáhlé výpočty a ověřování již v rané fázi zavádění koncepčních modelů, díky kterým dosáhla optimalizací, které by v pozdějších fázích projektu byly značně nákladné nebo zcela nemožné. Například ve svém posledním projektu tým společnosti OneSubsea úspěšně překonal konvenční myšlenku, která říká, že pro realizaci systémů s vysokým průtokem plynu jsou vždy potřeba hluboce zasazené podmořské konstrukce. Pro tento účel byly použity pokročilé 3D simulační modely, pomocí kterých se provedla srovnávací analýza tradičních 1D výpočtů, která klientovi dodala důvěru v běžné podmořské konstrukce společnosti OneSubsea. Tento přístup měl celosvětový dopad na mnoho provozovatelů.  

V tomto webináři se dozvíte, jak se díky nástrojům pro 1D a 3D simulace podařilo vylepšit realizaci podmořského projektu a zkrátit dobu návrhového cyklu. 

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.