Přejít k obsahu

Rychlejší CAE pevnostní analýza vozidel

Záznam webináře | 46 minut

Jedna integrovaná aplikace pro převod modelů z CAD do CAE a virtuální posuzování výkonnosti výrobků

Týmy inženýrů CAE se snaží snižovat hmotnost navrhovaných podvozků, karoserií a celých vozidel a přitom zvyšovat jejich pevnost a odolnost.

Dnešní 3D simulační procesy jsou však časově velmi náročné. Převod z CAD do CAE se většinou provádí ručně a je tudíž náchylný na chyby. Jedná se neefektivní a velmi složitý proces. Například 250 CAD komponent karoserie vozidla znamená více než 1000 CAE FEM modelů, protože pro každou komponentu je nutno vygenerovat několik sítí pro různé analýzy. Proces pevnostní analýzy je stejně náročný. Vždy existuje kompromis mezi rychlostí a přesností řešiče, do procesu se zapojují odborníci pro lineární a nelineární, statickou a dynamickou, kinematickou a další druhy analýz. Nedávná studie tvrdí:

„Analytici tráví 30 % času hledáním a poskytováním informací. Dalších 32 % času jim zaberou diskuze a schůze.“ Rolls-Royce

S řešením Simcenter 3D CAE se nemusíte uchylovat ke kompromisům. Jedná se o jednotnou integrovanou aplikaci pro CAD a CAE, která nabízí funkce pro správu a optimalizaci dat a rychlé 3D simulace a také prvotřídní řešič FEA pro výpočetní výkonnost, přesnost, spolehlivost a škálovatelnost.

Podívejte se, jak:

  • Převést model z CAD do CAE v 1 integrované aplikaci
  • Provést pevnostní analýzu a posoudit chování výrobků v různých provozních podmínkách
  • Pracovat s velkými sestavami, například s karoserií nebo s modely celých vozidel
  • Použít integrovanou optimalizaci topologie a pokročilé materiály, například kompozity, pro lehčí a přitom pevnější komponenty

O prezentujícím

Benoit Magneville

Vedoucí oddělení rozvoje podniku – řešení Simcenter 3D, Siemens Digital Industries Software