Cloudový PLM systém budoucnosti je zde - vyzkoušejte Teamcenter X!

Strategie umožňující zjednodušení zavádění inovací díky nástrojům pro správu požadavků na výrobek

Záznam webináře | 13 minut

Poznejte zásadní roli propojení požadavků napříč obory.

Výhody požadavků na výrobek nejsou jen v jejich dokumentaci nebo správě v samostatných tabulkách, ale v jejich propojení tak, aby ovlivňovaly rozhodnutí v rámci celého řetězce - což zajišťuje viditelnost požadavků pro všechny pracovníky od mechanického a elektrického návrhu až po vývoj softwaru, testování a validaci - a zjednodušovaly práci oddělení nákupu, výroby, servisu, partnerům a dodavatelům. 

Podívejte se na tento webinář o víceoborovém vývoji výrobků a zjistěte v čem spočívá zásadní role propojení požadavků. Podívejte se, jak mohou požadavky pomoci při rozhodování, například u konstrukčních změn a variací výrobku. Poznejte výhody řešení Teamcenter při správě požadavků a to od definice požadavků až po konečný soulad se všemi požadavky.

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.