Přejít k obsahu

Řešení problémů při vývoji systému pro správu baterií pomocí aplikace MBD

Záznam webináře | 50 minut

Zjednodušte vývoj řídicích algoritmů BMS a dosáhněte maximální dojezdové vzdálenosti, životnosti baterie i bezpečnosti.

Validace systému řízení baterie

Proces návrhu softwaru pro řízení baterie (BMS) je složitá činnost, ve které je cílem dosáhnout rovnováhy mezi okamžitým výkonem baterie a dlouhodobě bezpečným provozem. Jsou potřeba robustní algoritmy, které zvládnou přesně určit stavy baterií a zajistit dostupnost spolehlivých informací o dostupné energii a životnosti baterie. Vývoj těchto algoritmů s využitím prototypů baterií je časově náročný, náchylný k chybám a využívá falešných selhání z bezpečnostních důvodů. Aplikace pro návrh podle modelu (MBD) nabízí mechanismy, které umožňují provádět testování bezpečnosti baterie v různých fázích vývoje a za různých provozních podmínek.

V tomto webináři si vysvětlíme, jak aplikaci MBD nastavit k vývoji a testování algoritmů BMS s využitím virtuálních bateriových článků. Ukážeme si, jak pokročilé řídicí techniky zvyšují výkonnost baterie a jak mohou inženýři virtuální baterii opakovaně používat během různých vývojových fází v různých testovacích prostředích (např. MIL, SIL a HIL).

Probíraná témata:

  • Klíčové podsystémy řízení baterie, které mají vliv na bezpečnost a výkonnost vozidel
  • Jak využít virtuální modely baterií při analýze chování systému řízení a k rychlému a opakovatelnému testování jeho vlastností, například strategií pro řízení teploty
  • Klíčové faktory, které mají vliv na stárnutí bateriového článku, a jak systém řízení baterie může pomoci při monitorování a prodlužování jeho životnosti


Přednášející: 

Ammon Wright

Vedoucí globálního obchodního oddělení – MBSE, Siemens Digital Industries Software