Přejít k obsahu

Rychlejší vývoj baterií díky pokročilým empirickým modelům

Záznam webináře

Vylepšování technik kalibrace empirických modelů obvodů pro lepší analýzu životnosti článků baterií

Návrh článků baterií řízený simulacemi

Empirické modely obvodů se široce používají pro simulace elektrotermálního chování baterií, protože jsou přesné a rychlé. Po parametrizaci těchto modelů pomocí několika testů dokáží věrně reprezentovat chování článků.

I přes jednoduchost těchto testů je jejich použití pro empirické modely časově náročný a složitý proces.

Během tohoto webináře naši přednášející, Robert Spotnitz ze společnosti Battery Design a Kaushik Illa ze společnosti Siemens, předvedou, jak efektivně kalibrovat empirický model článků baterie a zjistit faktory ovlivňující jejich životnost.

Témata webináře:

  • Jak vylepšené techniky kalibrace ECM pomáhají při preprocessingu
  • Jak mohou empirické modely pomoci při analýze expanze a kontrakce článků
  • Jak společnost Siemens zavedla ekvivalentní modely článků do všech řešení Simcenter


Přednášející: 

Robert Spotnitz
CEO, Battery Design

Kaushik Illa
aplikační specialista, Siemens Digital Industries Software