Přejít k obsahu

Předběžné návrhy pro chladicí systémy avioniky

Záznam webináře | 24 minut

Jak přesnější 1D/3D simulace metodou CFD na začátku konstrukčního cyklu pomáhají zvyšovat výkonnost chladicích systémů avioniky.

Chladicí systémy avioniky

Dnešní oddělení leteckého inženýrství čelí problémům se stále složitějšími systémy a podsystémy. Možnost mít úplný přehled o výkonnosti chladicích systémů avioniky již na počátku návrhu umožňuje maximalizovat výkonnost a spolehlivost a minimalizovat náklady.

Simulační nástroje zabudované do CAD aplikací významně přispěly k demokratizaci analýzy pomocí předzatížení metodou CFD. Přesunutím simulací metodou CFD na začátek návrhového procesu mohou konstruktéři tyto nástroje využít k lepšímu pochopení chování svých návrhů. Pomocí 1D/3D modelování a simulací může uživatel pochopit fungování a stavbu celého systému. V tomto webináři zjistíte, jak pomocí 1D systémových simulací ve spojení se 3D simulacemi metodou CFD zvýšit přesnost chladicích systémů avioniky.

Probíraná témata:

  • Jak spojit 1D systémové simulace a 3D simulace metodou CFD
  • Jak porozumět různým typům propojení mezi prostory
  • Výhody a nevýhody těchto propojení v chlazení avioniky

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.



Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.